SK EN DE
Tento projekt sa realizoval s podporou EU

Tento projekt sa realizoval s podporou EUProjekt s podporou EU - Investícia do Vašej budúcnosti


Názov projektu: Zvýšenie inovatívnej úrovne výrobného procesu spol. MIKROMAT, spol. s r.o. prostredníctvom zváracích strojov a príslušenstva s meracím zariadením na výrobu hliníkových výrobkov.

Názov a sídlo prijímateľa: MIKROMAT, spol. s r.o. Pod Strážami 3, 960 01 Zvolen

Začatie projektu: 15.10.2015

Ukončenie projektu: 29.10.2015

Výška poskytnutého príspevku: 56 476,00 ,-EUR

Dokumentácia a informačné tabuleinfotabula pamatna doska DOKUMENT

Realizácia projektu


infotabula infotabula infotabula
infotabula infotabula infotabula
infotabula